Personuppgiftspolicy

Cape Active AB, org.nr 559238-4977 (i denna Policy ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet. Vi skapar oförglömliga och unika erfarenheter med våra kunder och därför är det också viktigt att du alltid känner dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss, och att vi är tydliga med hur och varför vi använder dina uppgifter för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. I denna Personuppgiftspolicy redovisar vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar bl.a. följande:

   • Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål vi samlar in dessa
   • När och hur vi delar personuppgifter med våra samarbetspartners
   • Hur länge, och för vilka ändamål vi sparar dina personuppgifter
   • Dina rättigheter, samt hur du får tillgång till, och uppdaterar dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Cape Active AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Har du frågor kring denna personuppgiftspolicy är du välkommen att höra av dig via e-post till dpo@capeactive.se.

 

Innehåll

Nyckelbegrepp

Personuppgift: Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras och identifiera en levande fysisk person, t.ex. namn, personnummer, adress, mejladress, telefonnummer, bokningsnummer och elektroniska identiteter som IP-nummer. Det kan också vara olika krypterade uppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Online-annonsering: Marknadsföringsmaterial och innehåll som distribueras via internet.

Särskilda kategorier av personuppgifter: Vissa typer av personuppgifter är särskilt känsliga, t.ex. uppgifter som rör din hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, behandling av genetiska och biometriska uppgifter, eller sexuella läggning.

[minimera]
Personuppgifter vi samlar in och ändamål

Vi samlar enbart in känsliga personuppgifter om det är absolut nödvändigt, t.ex. i samband med en bokning. Vi strävar efter att göra er resa så njutbar som möjligt och då kan det finnas behov av att samla in känsliga uppgifter, t.ex. medicinska åkommor som påverkar flygresan, fysiska förutsättningar som påverkar möjligheten att delta i viss fysisk aktivitet, eller särskilda krav på kost. Det kan även förekomma situation när du på annat sätt delger oss eller någon av våra samarbetspartners känsliga personuppgifter.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev:

För att vi ska kunna tillhandahålla nyhetsbrev till dig så samlar vi in nedanstående personuppgifter:

   • E-postadress

När du använder Mitt konto:

För att kunna administrera och tillhandahåll funktionalitet under Mitt konto samlar vi in nedanstående personuppgifter:

   • Namn
   • E-postadress
   • Inköp i vår webbshop:
    • Artiklar
    • Leveransadress
    • Faktureringsadress

När du besöker och söker på vår webbplats:
För att vi ska kunna ge din en så bra användarupplevelse som möjligt samt tillhandahålla anpassade tjänster kan vi samla in nedanstående personuppgifter beroende på din interaktion med vår webbplats:

   • Resepreferenser baserat på sökning och filtrering
   • Information om dina surfvanor och hur du interagerar med på vår webbplats
   • Information om när du klickar på en av våra, eller en av våra samarbetspartners annonser
   • Teknisk information rörande sättet, och den enhet du använder för att nå våra digitala tjänster, t.ex. operativsystem, IP-adress, nätidentifierare och webbplatsuppgifter
   • Dina intressen och aktiviteter baserat på hur du interagerar med vår webbplats

När du köper våra reseprodukter
För att vi ska kunna tillhandahålla reseprodukter till dig samlar vi in nedanstående uppgifter (detta omfattar även barn):

   • Passageraruppgifter, passuppgifter, övriga ID-dokument.
   • Försäkringsuppgifter.
   • Relevant medicinsk information och andra särskilda behov relaterade till t.ex. kost och funktionsvariationer.
   • Information om dina köp, t.ex. vad du köpt, när du köpte det, hur du betalade samt kredit- eller annan betalningsinformation.

När du köper våra träningsprodukter
Vi samarbetar med Klarna och använder oss av tjänsten Klarna Checkout. Genom att godkänna våra köpvillkor godkänner du även villkor för användning av Klarna Checkout. Cape Active AB och Klarna behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Cape Active AB lagrar inte din betalningsinformation, däremot sparar vi:

   • Information om dina köp, inklusive vad du köpt och när du köpte det.
   • Namn
   • E-postadress
   • Telefonnummer
   • Leveransadress
   • Faktureringsadress

När du kontaktar oss, vi kontaktar dig, när du deltar i kampanjer, tävlingar, eller undersökningar rörande våra tjänster

För att vi ska kunna hantera vår relation och ha kontakt med dig, svara på dina frågor, anordna tävlingar och kampanjer osv så behandlar vi nedanstående personuppgifter:

   • Personuppgifter som du lämnar när du kontaktar oss t.ex. via e-post, brev, telefon eller sociala medier. Vi samlar i första hand in de uppgifter vi behöver för att kunna ta kontakt med dig, t.ex. ditt namn, användarnamn, e-postadress och telefonnummer.
   • Uppgifter rörande kommunikation som vi initierar via e-post och annan digital kommunikation som du öppnar, inklusive eventuella länkar i vår kommunikation som du klickar på.
   • Din återkoppling i kundundersökningar, frågeformulär och tävlingar.
   • När du kontaktar oss kan vi komma att spela in telefonsamtal i utbildningssyfte. Du blir i dessa fall informerad om att samtalet kommer spelas in innan samtalet påbörjas. Du har rätt att begära att ditt samtal inte spelas in, eller att ett inspelat samtal raderas. 

Övriga källor till personuppgifter

   • För att kunna underhålla och säkerställa dina personuppgifters riktighet kan vi komma att hämta in kompletterande och/eller uppdaterade uppgifter från privata och offentliga register.
   • Vid omständigheter där vi, ditt försäkringsbolag, dess företrädare och vårdpersonal behöver agera i ditt ställe, för andra kunders intresse, eller vid en nödsituation kan vi behöva utbyta personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter.
   • I de fall du loggar in på våra plattformar och online-tjänster genom att använda dina användaruppgifter från sociala nätverk, ger du ditt godkännande att dela dina användaruppgifter med oss.

När du lämnar personuppgifter avseende andra individer

   • I de fall en annan person använder dina personuppgifter för att kontakta oss i ett ärende du är involverad i, eller för att genomföra en bokning, använder vi de personuppgifter vi blir tillhandahållna.
   • När du själv lämnar andra individers personuppgifter måste du försäkra dig om samtycke och tillåtelse från dessas personer. Du bör även informera om hur deras information kommer användas.

[minimera]
Användandet av dina personuppgifter

Vårt värdeerbjudande och förmåga att erbjuda produkter och tjänster bygger på att vi har tillgång till vissa personuppgifter. Utan tillgång är vi hindrade att tillhandahålla produkter och tjänster som du önskar och/eller ett hinder för att ingå nödvändiga avtal avseende sådana produkter eller tjänster.

För att tillhandahålla produkter och tjänster på din begäran

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera ditt konto och/eller din bokning, för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du önskar köpa, och för att hjälpa dig med beställningar eller återköp på din begäran.

För att kunna hantera och kontinuerligt förbättra våra produkter, tjänster och vår dagliga verksamhet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra produkter, webbplatser, lojalitetsprogram och övriga tjänster. Vårt förbättringsarbete förutsätter att vi kan använda och hantera relevanta personuppgifter.

För att säkerställa att du tryggt kan använda våra tjänster övervakar vi hur våra tjänster används med syfte att:

   • Skydda dina personuppgifter
   • Upptäcka och motverka bedrägeri
   • Motverka andra brott och missbruk av tjänster.

Vi kan och behöver använda personuppgifter för att genomföra marknadsundersökningar och interna undersökningar, för kontinuerlig utveckling för att utveckla och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud, för att förbättra våra IT-system och säkerhet, samt för att bygga på vår kunskap och förbättra vår kommunikation med omvärlden.

För förbättrad säkerhet och för att motverka olika former av brottslighet

Våra leverantörer och samarbetspartners kan använda övervakningskameror för de områden de har tillåtelse att göra detta. Det kan förekomma att våra leverantörer använder CCTV-bilder för att upprätthålla säkerhet, och för att förebygga, upptäcka och lagföra kriminella handlingar. Vi och våra leverantörer och samarbetspartners kan också vara beroende av dessa bilder för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

För att få kontakt och upprätthålla en dialog med dig som kund

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår service till dig. När vi blir kontaktade av dig på olika sätt kan vi därför behöva använda personuppgifter för att hjälpa dig med klargöranden eller assistans. Vi behöver även behandla personuppgifter för att kunna hantera kampanjer och tävlingar du väljer att delta i, och/eller för att du ska kunna delta i kundundersökningar, frågeformulär och andra marknadsundersökningsaktiviteter av oss eller av våra samarbetspartners.

För att kunna erbjuda relevant marknadsrelaterad kommunikation dig

Vi tillhandahåller anpassad marknadsföring och erbjudanden till dig och för att vi ska kunna vara relevanta, intressanta och erbjuda värde i vår kommunikation behöver vi behandla de personuppgifter du lämnar till oss.

[minimera]
Marknadskommunikation

Vi strävar efter att vår marknadskommunikation relaterad till våra produkter och tjänster är så relevant som möjligt i relation till dina specifika intressen. För att åstadkomma detta, kan vi komma att använda dina personuppgifter för att analysera dina tidigare inköp, dina surfvanor i relation till våra webbplatser och dina sökinställningar vid användandet av våra webbplatser. Genom att göra detta kan vi anpassa vår kommunikation för att göra den så relevant och intressant som möjligt för just dig. Du kan komma att bli kontaktad av oss via e-post, sms, push-notiser, brevlådereklam, telefon, internet och social media för att ta del av marknadskommunikation rörande våra tjänster och produkter.

Du kan närsomhelst välja att avböja all form av marknadsföring från oss genom att kontakta vår support. Du kommer fortfarande kunna motta information kopplad till din resa från oss, innan och när du väl är på plats på destinationen. Du kommer även få ett e-postmeddelande från oss när du har kommit hem från din resa för att önska dig välkommen hem.

[minimera]
Marknadsundersökningar

Vi strävar alltid efter att förbättra våra produkter och tjänster och för det behöver vi dina åsikter. Du kan därför komma att bli kontaktad i marknadsundersökningssyfte. Du har alltid ett val huruvida du vill delta och/eller fortsätta delta i våra marknadsundersökningar.

[minimera]
Delande av personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners

För att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som du har köpt, kan vi behöva dela dina personuppgifter med t.ex. flygbolag, hotell, transportbolag, IT-leverantörer och andra leverantörer och samarbetspartners. Detta gör vi bara när det är en förutsättning för att våra leverantörer och samarbetspartners ska kunna tillhandahålla nödvändiga tjänster och vi delar enbart personuppgifter som är nödvändiga.

I de fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde säkerställer vi alltid bibehållen kontroll, och lagenlig och säker hantering av personuppgifterna genom avtal.

För att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och för att kunna erbjuda bättre riktad information, tjänster och erbjudanden använder vi oss av samarbetspartners som sammanställer och analyserar information, gör marknadsundersökningar och marknadsföringskampanjer. För att kunna göra detta är det en förutsättning att vi delar vissa personuppgifter med dessa samarbetspartners.

Vi använder oss av olika IT-tjänster och IT-system för att administrera, hantera och utveckla vår verksamhet och vissa av dessa system lagrar och behandlar personuppgifter. Dessa system och tjänster är nästan uteslutande uppbyggda som molntjänster och vi överför därför personuppgifter till dessa. I syfte att skydda dina personuppgifter i händelse av en omfattande IT-incident kan dina personuppgifter föras över till ett tredje land, det vill säga att land utanför EU/ESS.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

[minimera]
Delande av personuppgifter med myndigheter

Beroende på destination kan det när du reser p.g.a. lokala myndighetskrav vid avreseorten och/eller destinationen, krävas att personuppgifter lämnas ut och behandlas för immigrations-, gränskontrolls-, säkerhets- och terrorismbekämpande syften eller av andra anledningar som gör att lokala myndigheter anser och bedömer det som nödvändigt.

Vissa länder tillåter inte in- alternativt utresa utan att du lämnar avancerad passargerarinformation. Dessa krav kan variera beroende på destination och du rekommenderas att kontrollera detta. Cape Acitve kan vara behjälpliga i mån av tid och resurser, vi har dock inte en skyldighet att hjälpa till.

När lagen så föreskriver, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i för att möta de lagkrav som ställs på oss.

[minimera]
Skyddande av dina personuppgifter

Vi tar hanterandet av dina personuppgifter på största allvar och vi vidtar lämpliga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Dataskydd är en integrerad del av vår dagliga verksamhet och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att säkerställa att dina personuppgifter hanteras med en adekvat skyddsnivå.

[minimera]
Överföring till land utanför EES-området

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till, eller lagras utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan också komma att behandlas av våra samarbetspartners verksamma utanför EES. Om detta sker kommer vi att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna Policy genom lämpliga avtalsklausuler och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

[minimera]
Lagring av personuppgifter

Cape Active AB följer tillgängliga rekommendationer, riktlinjer och vad som anses vara god sed i branschen. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt och enbart för de ändamål som redovisas i den här Policyn samt för att fullgöra våra rättsliga och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Det är viktigt att notera att samma personuppgifter kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål vilket innebär att radering ur ett system inte per automatik innebär att radering sker i andra system där ändamålet kvarstår. I de fall vi behöver lagra uppgifter i syfte att möjliggöra analyser, historiska referenser eller andra kommersiella syften kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att de inte längre kan klassificeras som personuppgifter.

Personuppgifter kopplat till ett tidigare kundförhållande lagrar vi för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge vi har en aktiv kundrelation. Du kan alltid avregistrera dig från vår marknadskommunikation från oss. Om du registrerat dig för vårt nyhetsbrev kommer vi lagra de uppgifter vi behöver för att administrera dessa utskick tills att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet via tillgänglig länk i utskicken, via vår support eller till dess att du på annat sätt meddelat oss att du inte längre vill kvarstå som mottagare.

Vi kan komma att spara uppgifter i enlighet med den tid som föreskrivs i tillämplig lagstiftning för att följa relevanta lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. vid en juridisk process där vi behöver kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister.

[minimera]
Cookies

Cookies är mindre datafiler som tillåter en webbplats att samla in och lagra uppgifter på den enhet du använder för att besöka webbplatsen. Cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse och tillhandahålla viktig funktionalitet. Se vår Cookie Policy för vidare information.

[minimera]
Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra organisationers webbplatser. Dessa organisationer har egna personuppgiftspolicys och deras webbplatser faller utanför vårt ansvar. Studera alltid villkor och personuppgiftspolicys innan du lämnar personuppgifter på en annan organisations webbplats.

[minimera]
Social media

Våra webbplatser innehåller funktioner kopplade till sociala medier så som Facebook och Instagram vilka har egna personuppgiftspolicys. Dessa organisationer har egna personuppgiftspolicys och deras webbplatser faller utanför vårt ansvar. Studera alltid villkor och personuppgiftspolicys innan du lämnar personuppgifter på en annan organisations webbplats.

Vi ser vår sida på Facebook, våra bloggar och vårt Instagram-konto som en naturlig mötesplats där vi vill sprida gemenskap och bygga nätverk. Vi förbehåller oss därför rätten att radera innehåll som vi bedömer vara t.ex. kränkande eller stötande, marknadsför andra verksamheter, är brottsliga, inte håller sig till ämnet, eller bryter mot GDPR. Upprepade överträdelser kan leda till avstängning och/eller blockering från våra sociala kanaler samt radering av tidigare gjorda inlägg.’

[minimera]
Säker betalning

Betalning i vår webbshop krypteras med säkerhetsprotokollet SSL för att säkra överföringen av uppgifter. Detta är en mycket vanlig lösning som betraktas som mycket säker. Kryptering av information sker mellan en webbläsare (kortinnehavaren) och en internetserver (kortföretaget) vilket innebär att dina kortuppgifter skyddas under överföringen från dig till kortföretaget. När kryptering används visas ett hänglås i de flesta webbläsare. Cape Active AB sparar aldrig information om ditt kreditkortsnummer.

[minimera]
Rättigheter och kontaktuppgifter

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Tillgång till dina uppgifter kommer att ges kostnadsfritt. Om du önskar extra kopior kan vi dock komma att debitera en rimlig administrationsavgift.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. när de inte längre behövs för ändamålet, eller vid återkallat samtycke. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Vi raderar inte heller uppgifter som vi har rätt att fortsätta behandla för legitima syften.

Dataportabilitet: Om tekniken tillåter, och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att fullgöra ett avtal, har du under vissa förutsättningar rätt att få ut dessa personuppgifter och rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Återkalla samtycke: I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Invändning mot behandling: Under vissa förutsättningar kan du begära en begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning. Detta gäller även när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig.

 

 

Kontakt och klagomål
Du kan alltid kontakta oss om du har klagomål avseende hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter. Vänligen inkom med dina krav eller klagomål skriftligen till:
Adress: Cape Active AB, Att: DPO, Vallgatan 21, 702 85, Örebro.
E-post: dpo@capeactive.se

Vi kan komma att be dig bekräfta din identitet innan vi påbörjar hantering av dina krav eller klagomål. Vi kan också komma att be dig om kompletterande information för att säkerställa behörighet vid framförande av krav eller klagomål för någon annans räkning.
Du kan alltid även vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med klagomål https://www.datainspektionen.se/ om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

[minimera]
Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska samla in och använda dina personuppgifter måste minst ett av följande kriterier uppfyllas:

   • Det är nödvändigt på grund av ett med dig existerande avtal alternativt för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås, t.ex. för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du önskar.
   • Det är nödvändigt för att vi ska uppfylla juridiska skyldigheter, t.ex. när vi måste dela personuppgifter med myndigheter.
   • Det är nödvändigt för att skydda dina eller andras vitala intressen, t.ex. i en nödsituation.
   • Det ligger i allmänhetens intresse, alternativt när vi har officiell behörighet till det, eller för att hantera säkerhetssituationer.
   • Det ligger i vårt eller en tredjeparts berättigade intresse utan att det för den sakens skull innebär ett åsidosättande av dina intressen eller rättigheter, t.ex. för att bättre anpassa våra erbjudanden till dig

När vi behöver behandla särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsorelaterade uppgifter av medicinska skäl, gör vi detta endast någon eller flera av följande ytterligare förutsättningar föreligger:

   • Vi har ditt uttryckliga samtycke.
   • Det är absolut nödvändigt för att skydda dina, eller andras vitala intressen och/eller du är mentalt och legalt oförmögen att lämna samtycke.
   • Det är en nödvändighet för att hantera våra legala rättigheter eller nödvändigt med hänsyn till allmänintresse.

[minimera]
Ändringar av policy

Denna Policy ersätter alla tidigare versioner. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ändra Policyn och det är därför viktigt att hålla koll på vår/a webbplats/er för eventuella uppdateringar. Omfattande ändringar kommer att kommuniceras via vår/a webbplats/er och via ett elektroniskt meddelande till dig i de fall vi bedömer det som lämpligt.

Senast uppdaterad: februari 2020

[minimera]